Ochrona danych osobowych (RODO)

Drogi kliencie,

od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych , tzw. RODO , które nakłada na nas , Przychodnię Weterynaryjną „Vetmedicor” s.c. jako administratora danych , dodatkowe obowiązki związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Jednym z takich obowiązków jest poinformowanie Pani/a o prawach, takich jak:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych , ich sprostowania ,usunięcia , przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania ;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych;
 • przysługuje Pani/Panu prawo wycofania wydanej zgody w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie , które miało miejsce wcześniej;
 • przekazywanie danych do nadzorujących organów weterynaryjnych odbywa się na podstawie standartowych klauzul w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu tych podmiotów polegającego na zarządzaniu działalnością weterynaryjną
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru do Prezesa Urzędu ochrony danych osobowych;
 • pozyskiwanie danych ( imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu) jest niezbędne do wykonania usługi weterynaryjnej i wynika z przepisów prawa jakiekolwiek zgłoszenia związane z przetwarzaniem danych osobowych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż to jest potrzebne do realizacji wszelkich roszczeń związanych z usługą weterynaryjną lub przez okres wymagany przez szczególne przepisy
 • informujemy ,że Państwa dane będą przetwarzane , ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem , w tym do umożliwienia świadczenia usługi weterynaryjnej dla zwierząt:
  • prowadzenia dokumentacji medycznej Państwa zwierzęcia
  • zlecania badań w laboratoriach zewnętrznych z którymi „Vetmedicor” współpracuje ( informacja nt. tych podmiotów znajduje się w polityce bezpieczeństwa)
  • przekazywaniu informacji do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnowskich Górach o zaszczepionych zwierzętach przeciwko wściekliźnie – jeśli dotyczy
  • przekazywaniu informacji do systemu paszportowego zwierząt WETSYSTEM – jeśli dotyczy przekazywaniu informacji do nadzoru farmaceutycznego do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach. – jeśli dotyczy
  • przekazywaniu informacji do systemów zajmujących się ewidencją zaczipowanych zwierząt – jeśli dotyczy
  • obsługi reklamacji w przypadku , gdy złoży Pan/i taką reklamację
  • kontaktowania się z Państwem , w tym celu związanych ze świadczeniem usług
  • dostawcom systemów informatycznych
  • operatorem pocztowym
  • usługi księgowe
  • bankom w zakresie realizacji płatności
  • organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa

Powyższe informacje mają zastosowanie także do naszych kontrahentów.

W celu zapoznania się z pełną informacją dotyczącą ochrony Twoich danych osobowych, prosimy przeczytać poniższy dokument w formacie PDF:

RODO – POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA